Showing 1-20 of 36 items.

OLYCKLIGA de som snålar med mått och vikt,

de som vid köp kräver fullt mått,

men som vållar förlust [för andra när de säljer] genom att mäta och väga upp snålt!

Tror dessa [människor] att de inte skall uppväckas från de döda,

ja, [uppväckas] till en fruktansvärd Dag,

då människorna [i all sin ynklighet] skall stå inför världarnas Herre

NEJ! Registret över [de handlingar som] de som sjunkit djupt i synd [har begått finns] i Sidjdjeen -

och vad kan låta dig förstå vad Sidjdjeen är? -

[Det är] en bok med outplånlig skrift.

Förlorarna denna Dag är de som förnekade sanningen,

som förnekade Domens dag!

Ingen förnekar den utom den som överträder alla förbud och som sjunkit djupt i synd,

den som, när Våra budskap läses upp för honom, säger:"[Det där är bara] sagor från förfädernas tid!"

Nej [de är lögnare]! Det [onda] de har gjort har förlamat deras hjärtan!

Nej! Denna Dag kommer de förvisso att se sig utestängda från Guds nåd

och de kommer helt säkert att brinna i helvetets eld,

medan de [hör en röst] säga:"Det är detta som ni brukade kalla en lögn!"

NEJ! Registret över de gudfruktigas [handlingar finns] i `Illiyyun -

och vad kan låta dig förstå vad `Illiyyun är? -

Det [är] en bok med outplånlig skrift,

Error (#32)

Error (#32)

An internal server error occurred.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.