Showing 1-20 of 60 items.

VID [vindarna] som virvlar upp [damm och vissna löv];

vid [molnen] som för med sig regn;

vid [skeppen] som glider fram med lätthet;

vid [änglarna] som på [Guds] befallning fördelar [Hans gåvor]!

[De vittnar att] det löfte ni fått är sanning

[och att] räkenskapen och domen skall komma!

VID himlens valv, korsat av stjärnornas stråk!

[Människor!] Era åsikter [om trons innehåll] går sannerligen vitt isär! -

Den som vill låta sig föras bakom ljuset har redan fått synen förvänd!

Måtte [Gud] förgöra alla lögnare som påstår och gissar vad de inte kan veta,

de som [vadar] i förvirring och självbedrägeri

och [hånfullt] frågar:"Och när skall denna Domens dag komma?"

Den Dagen skall de plågas över elden

[och en röst skall säga:]"Smaka eldprovet som ni [nu skall undergå]! Det är detta som ni ville påskynda."

Men de som fruktade Gud skall vistas i lustgårdar med [porlande] källor

och där njuta av det som deras Herre har skänkt dem, därför att de [på jorden] gjorde de det goda och det rätta;

de ägnade inte mera än en kort del av natten åt sömn

och i den tidiga gryningen bad de om Guds förlåtelse för sina synder.

Och av det som de ägde gav de tiggarna och dem som led nöd [i tysthet] deras rättmätiga andel.

FÖR DEM som har visshet i tron finns tecken [på Guds allmakt överallt] på jorden,

Error (#32)

Error (#32)

An internal server error occurred.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.