Showing 1-20 of 83 items.

Pe înţeleptul Coran!

Tu eşti dintre trimişii

pe o Cale Dreaptă!

Pogorâre de la Puternicul, Milostivul,

ca tu să previi un popor aşa cum nu au fost preveniţi strămoşii săi care erau nepăsători!

Spusa s-a împlinit asupra celor mai mulţi dintre ei, însă ei tot nu cred.

Le vom pune grumazurile în juguri până la bărbii încât vor sta cu capetele ţepene.

Noi le vom pune o stavilă înainte şi o stavilă după, ca să-i învăluim şi ei să nu mai vadă.

Deopotrivă le este lor, fie că-i previi, fie că nu-i previi, căci tot nu vor crede.

Tu previne-l pe cel care urmează amintirea şi se teme de Milostivul în Taina Sa. Lui vesteşte-i iertare şi răsplată îmbelşugată!

Noi îi înviem pe morţi şi scriem ceea ce au făcut înainte, precum şi urmele lor. Noi ţinem socoteala fiecărui lucru într-o Carte desluşită.

Dă-le pildă pe locuitorii cetăţii, când au venit la ei trimişii!

Când le-am trimis doi i-au socotit mincinoşi, încât i-am întărit cu al treilea. Ei au spus: “Noi am fost trimişi la voi.”

Atunci ei au spus: “Voi nu sunteţi decât oameni asemenea nouă! Milostivul nu a pogorât asupra voastră nimic, ci voi doar minţiţi!”

Ei au spus: “Domnul nostru ştie că am fost trimişi la voi

şi asupra noastră este doar înştiinţarea cea desluşită.”

Ei au răspuns “Noi prevestim că va fi rău cu voi! Dacă nu încetaţi, vă vom omorî cu pietre şi vă va atinge de la noi o dureroasă osândă.”

Profeţii au spus: “Prevestirea voastră este legată de voi înşivă! Dacă vi s-ar fi amintit...! Ba nu! Sunteţi un popor necumpătat!”

Un bărbat veni în fugă din capătul cetăţii şi spuse: “O, popor al meu! Urmaţi-i pe trimişi!

Urmaţi-i pe cei care nu vă cer răsplată şi sunt drept călăuziţi.