Showing 1-20 of 83 items.

Ya Sin

Ved den vise Koran!

Du er visselig et sendebud:

På rett vei!

En åpenbaring fra den Mektige, den Nåderike,

så du kan advare et folk hvis fedre ikke ble advart, så de lever i likegyldighet.

Ordet er blitt realitet for de fleste av dem, allikevel tror de ikke.

Vi har lagt lenker om halsen på dem, opp til haken, så de må strekke hodet.

Og Vi har satt en vegg foran dem og bak dem, og Vi har dekket over dem, så de intet ser.

For dem er det likegyldig om du advarer dem, eller ikke advarer dem. De tror ikke.

Du kan bare advare den som følger formaningen, og frykter den Barmhjertige i det skjulte. Så bebud for ham tilgivelse og en verdig lønn.

Det er Vi som gir de døde liv, og noterer det de har sendt i forveien til regnskapet, og de spor de har latt etter seg.

Sett frem en lignelse for dem, folkene i byen da utsendingene kom til dem.

Vi sendte dem to, men de holdt dem for løgnere. Så forsterket Vi dem med en tredje, og de sa: «Vi er utsendinger til dere.»

De svarte: «Dere er bare vanlige mennesker som oss. Den Barmhjertige har ikke åpenbart noen ting. Dere farer bare med løgn.»

De sa: «Herren vet at vi er utsendinger til dere.

Oss påligger bare en klar forkynnelse.»

De svarte: «Vi ser onde varsler ved dere! Hvis dere ikke holder opp, vil vi steinjage dere, og en smertelig straff fra oss vil ramme dere.»

Da sa de: «Dere kan beholde deres varsler. Vil dere formanes? Nei, dere er lettsindige mennesker.»

Så kom en mann løpende fra lengst borte i byen og sa: «Mitt folk, følg utsendingene!