Showing 1-20 of 83 items.

Jā Sīn.

Tako Mi Kur"ana mudrog,

ti si, uistinu, poslanik,

na Pravome putu,

po objavi Silnoga i Samilosnoga,

da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan!

O većini njih se već obistinila Riječ – zato oni neće vjerovati.

Mi smo učinili da budu kao oni na čije smo vratove sindžire stavili sve do podbradaka – zato su oni glava uzdignutih,

i kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili – zato oni ne vide,

i njima je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati.

Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur"an slijedi i Milostivoga se boji, iako Ga ne vidi; njega obraduj oprostom i nagradom lijepom!

Mi ćemo, zaista, mrtve oživiti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u Knjizi jasnoj pobrojali.

Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada kad su im došli poslanici;

kad im Mi poslasmo dvojicu, ali im oni ne povjerovaše, i pojačasmo trećim, pa rekoše:"Mi smo vama poslani!" –

"Vi ste ljudi kao i mi" – oni odgovoriše –"Milostivi nije objavio ništa, vi neistinu govorite!"

"Gospodar naš zna da smo, doista, vama poslani" – rekoše oni –

"i dužni smo samo da jasno obznanimo."

Oni rekoše:"Mi slutimo da nam nesreću donosite; ako se ne okanite, kamenovaćemo vas i stići će vas, zaista, bolna patnja od nas."

"Uzrok vaše nesreće je s vama!" – rekoše oni."Zar zato što ste opomenuti? Ta vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi."

I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče:"O narode moj, slijedi one koji su poslani,