Showing 81-83 of 83 items.

Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kâdir degil midir? Elbette kâdirdir. Çünkü o her seyi yaratandir, her seyi bilendir.

O"nun emri, bir seyi dileyince ona sadece"Ol!" demektir. O da hemen oluverir.

O halde her seyin mülkü ve tasarrufu (hükümranligi) elinde bulunan Allah"in sani ne yücedir. Siz de yalniz O"na döndürüleceksiniz.