Showing 1-20 of 135 items.

a ha.

VI HAR inte uppenbarat Koranen för dig för att vålla dig oro och bekymmer;

[nej, den är] bara en påminnelse till dem som fruktar [Gud], -

sänd av Honom som har skapat jorden och de högsta himlarna,

den Nåderike som tronar [över skapelsen] i Sin allmakts härlighet.

Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär och allt som finns däremellan och allt som marken gömmer.

Vare sig du säger högt [vad du tänker eller inte, vet Han det], eftersom Han känner [människans] hemligheter och det som är än djupare dolt.

Gud - ingen gudom finns utom Han; Hans är fullkomlighetens sköna namn!

HAR DU [Muhammad] hört berättelsen om Moses?

Han hade sett en eld [på avstånd] och sade till de sina:"Stanna här! Jag har upptäckt en eld; kanske kan jag hämta en fackla åt er därifrån eller råka [någon] vid elden som visar oss vägen."

Men när han närmade sig kallade en röst på honom:"Moses!

Jag är din Herre! Tag av dina sandaler; du står nämligen i den heliga dalenà uwa.

Jag har utvalt dig [till profet]; lyssna nu noga till det som skall uppenbaras [för dig].

Jag är Gud. Ingen gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig!

Den Yttersta stunden skall komma, även om Jag håller dess [ankomst] hemlig, för att var och en skall lönas för det som han har strävat mot.

Låt därför ingen som förnekar den och som [bara] följer sitt eget sinne, rubba dig i din tro på den - annars störtar du dig i fördärvet.

Moses, vad är det du har i din högra hand?"

Han svarade:"Det är min stav, som jag stöder mig på och som jag använder för att skala av löv från träden för mina får; jag har också annan nytta av den."

[Gud] sade:"Kasta den ifrån dig, Moses!"

[Moses] kastade den och se, då blev den till en orm, som kvickt ville slingra sig undan.