Showing 1-20 of 135 items.

Noi nu am pogorât asupra ta Coranul ca să te năpăstuim,

ci ca amintire pentru cel cu frică,

ca pogorâre de la Cel ce a creat pământul şi cerurile prea înalte.

Milostivul pe Tronul Său şade.

Ale Lui sunt cele din ceruri, cele de pe pământ, cele dintre cer şi pământ şi cele de sub ţărână.

Dacă vorbeşti răspicat, El cunoaşte taina chiar de este bine ascunsă.

Dumnezeu! Nu este dumnezeu afară de El. Ale Lui sunt cele mai frumoase nume!

Spusa despre Moise a venit la tine?

El văzu un foc şi spune alor săi: “Staţi aici! Am zărit un foc. Poate vă voi aduce un tăciune ori voi afla la foc o călăuzire?”

Când s-a apropiat, a fost strigat: “O, Moise!

Eu sunt Domnul tău! Leapădă-ţi sandalele căci tu eşti în Tova, valea sfântă.

Eu te-am ales! Ascultă ce ţi se dezvăluie:

Eu sunt Dumnezeu! Nu este dumnezeu afară de Mine. Mie închină-te! Săvârşeşte-ţi rugăciunea întru amintirea Mea!

Ceasul vine — de-abia îl mai ascund — ca fiece suflet să fie răsplătit pentru ceea ce s-a străduit.

Să nu te abată cel care nu crede şi-şi urmează poftele sale, căci astfel vei pieri.

Ce este acela din mâna ta dreaptă, Moise?”

El spuse: “Este toiagul pe care mă sprijin şi cu care scutur frunze oilor mele, şi-i mai dau şi alte întrebuinţări.”

Dumnezeu spuse: “Aruncă-l Moise!”

El îl aruncă şi iată-l un şarpe iute târâtor.

Dumnezeu spuse: “Prinde-l! Să nu-ţi fie frică, căci îl vom întoarce la înfăţişarea lui dintâi.