Showing 1-20 of 135 items.

Tā Hā.

Ne objavljujemo Kur"an da se mučiš,

već da bude pouka onome koji se boji –

objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih,

Milostivi, koji upravlja svemirom svim.

Njegovo je što je na nebesima i što je na Zemlji i što je između njih i što je pod zemljom!

Ako se ti glasno moliš – pa, On zna i što drugom tajno rekneš i što samo pomisliš!

Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima!

A da li je do tebe doprla vijest o Musau,

kada je vatru ugledao pa čeljadi svojoj rekao:"Ostanite vi tu, ja sam vatru vidio, možda ću vam nekakvu glavnju donijeti ili ću pored vatre naći nekoga ko će mi put pokazati."

A kad do nje dođe, neko ga zovnu:"O Musa,

Ja sam, uistinu, Gospodar tvoj! Izuj, zato, obuću svoju, ti si, doista, u blagoslovljenoj dolini Tuva.

Tebe sam izabrao, zato ono što ti se objavljuje slušaj!

Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio!

Čas oživljenja će sigurno doći – od svakog ga tajim – kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen ili kažnjen biti.

I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u nj onaj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, pa da budeš izgubljen.

A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa?"

"Ovo je moj štap" – odgovori on –"kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skidam, a služi mi i za druge potrebe."

"Baci ga, o Musa!" – reče On.

I on ga baci, kad on – zmija koja mili.