Showing 1-20 of 88 items.

Cei care tăgăduiesc sunt în îngâmfare şi în învrăjbire.

Câte leaturi nu am nimicit înaintea lor! Şi ei strigară când nu mai era vreme de scăpare.

Ei se miră că vine la ei un predicator dintre ei. Tăgăduitorii spun: “Acesta este un vrăjitor mincinos!

El face din dumnezei un singur Dumnezeu? Acesta este un lucru de mirare!”

Căpeteniile s-au urnit spunând: “Plecaţi! Răbdaţi pentru dumnezeii voştri! Aceasta este un lucru de dorit.

Noi n-am auzit de aceasta în Legea de pe urmă. Nu este decât o născocire!

Oare amintirea a fost pogorâtă asupra lui între noi?” Ei stau la îndoială asupra amintirii Mele, căci nu au gustat încă din osânda Mea.

Au ei comorile de milostivenie ale Domnului tău, Puternicul,. Dăruitorul?

Au ei împărăţia cerurilor şi a pământului şi tot ce se află între ele? Atunci să se înalţe la baierile cerului!

Nu sunt însă decât o oaste de alianţe ce va fi înfrântă pe loc.

Înaintea lor au hulit poporul lui Noe, adiţii şi Faraon — stăpânul stâlpilor,

şi tamudiţii şi poporul lui Lot, şi cei din Al-Aika. Acestea au fost alianţele.

Toţi nu au făcut decât să-i socoate mincinoşi pe trimişi, iar pedeapsa Mea s-a împlinit asupra lor.

Aceştia nu aşteaptă decât un singur Strigăt ce nu va mai fi repetat.

Ei vor spune: “Domnul nostru! Grăbeşte-ne nouă judecata înainte de Ziua Socotelii.”

Rabdă ceea ce spun şi aminteşte-ţi de robul Nostru, David, dăruit cu putere şi plin de căinţă.

Noi am supus munţii să preamărească laolaltă cu el, în amurg şi la răsărit,

precum şi păsările strânse în jurul lui. Toţi se întorc la El.

Noi i-am întărit împărăţia sa şi l-am dăruit cu înţelepciune şi limpezime la vorbă.

Povestea potrivnicilor a venit la tine? Ei s-au căţărat pe zid până la încăperea oprită