Showing 1-20 of 88 items.

Sad. Na Koran, zawierający napomnienie!

A jednak ci, którzy nie wierzą, tkwią w dumie i odszczepieństwie.

Ileż pokoleń wytraciliśmy przed nimi! Oni wołali, lecz nie był to czas wybawienia.

Dziwią się, że przyszedł do nich ostrzegający spośród nich. I mówią niewierni:"To jest czarownik, wielki kłamca!

Czy on uczyni bogów Bogiem jedynym? Zaprawdę, to jest rzecz zadziwiająca!"

I starszyzna spośród nich oddaliła się, mówiąc:"Idźcie i wytrwajcie przy waszych bogach! Zaprawdę, to jest rzecz pożądana!

Nie słyszeliśmy wcale o tym w ostatniej religii. To jest tylko wymysł.

Czy to jemu, spośród nas wszystkich, zostało zesłane napomnienie?" Tak! Oni pozostają w zwątpieniu względem Mojego napomnienia. Tak! Oni jeszcze nie zakosztowali Mojej kary!

Czy oni posiadają skarby miłosierdzia twego Pana, Potężnego, Obdarzającego?

Czy oni posiadają królestwo niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi? Niech więc wzniosą się na sznurach!

Zastępy z frakcji odszczepieńców zostały rozbite.

Przed nimi kłam zadawali: lud Noego, lud Ad i Faraon - posiadacz pali namiotu

I lud Samud, lud Lota i mieszkańcy Gąszczu. Oni wszyscy stanowili frakcje.

Każdy z nich za kłamców uważał posłańców, dlatego też ziściła się Moja kara.

Pozostaje im tylko oczekiwać na jeden krzyk, który nie będzie powtórzony.

I powiedzieli:"Panie nasz! Przyspiesz nasz udział przed Dniem rozrachunku!"

Bądź cierpliwy na to, co oni mówią, i wspomnij Naszego sługę Dawida, posiadającego siłę. Zaprawdę, on był pełen skruchy!

Oto skłoniliśmy góry, aby wraz z nim głosiły chwałę o zachodzie i wschodzie słońca;

I ptaki wokół zebrane - wszystko ku Niemu się zwraca.

I umocniliśmy jego królestwo, i daliśmy mu mądrość i rozstrzygającą jasność mowy.