Showing 1-20 of 88 items.

Ved Koranen, som har formaningen!

Nei, de som er vantro befinner seg i overmot og tross.

Hvor mange slektledd har Vi vel utslettet før dem? De ropte, men det var ingen tid til å unnkomme.

Nå undrer de seg over at en advarer er kommet til dem fra deres egen krets, og de vantro sier: «Dette er en trollmann, som farer med løgn!

Har han gjort gudene til en eneste Gud? Dette er sannelig en selsom ting.»

Rådmennene blant dem fjernet seg, og sa: «Gå hver til sitt, og hold fast ved deres guder! Dette er en planlagt ting.

Vi hørte ingenting om dette i den siste læren. Det er bare dikt.

Skulle formaningen åpenbares ham, av oss alle?» Ja, de er i tvil om Min formaning, men de har ennå ikke smakt Min straff.

Har de hånd om Herrens nådeskatter, den Mektiges, Giverens?

Har de herredømmet over himlene og jorden og det som mellom dem er? La dem så klatre opp i rep!

En hel hær av motstandsgrupper er slått på flukt her.

De holdt sannhet for løgn før deres tid, Noas folk, og Ad, og Farao med pyramidene,

og Thamod, og Lots folk, og Skogfolket. Dette var folk som stod imot.

Det var ingen som ikke holdt sendebudene for løgnere, og så ble Min straff realitet.

Dere kan bare vente et eneste rop, som ikke kan stanses,

men de sier: «Herre, skynd på med vår andel, før regnskapets dag.»

Bær i tålmod det de sier, og kom i hu Vår tjener David, mektig og effektiv. Han var botferdig.

Sammen med ham påla Vi fjellene å gi lovprisning, om aftenen og ved soloppgang.

Likeså fuglene i skarer. Alt vendte seg mot Ham.

Vi styrket hans kongedømme, og gav ham visdom og domsevne.