Showing 1-4 of 4 items.

SÅ ATT Quraysh kunde förbli enade och trygga,

enade och trygga vad gäller såväl deras vinter- som deras sommarfärder.

Därför skall de tillbe Herren till denna Helgedom,

som har gett dem föda när hungersnöden hotade och trygghet när fruktan hade fått makt över deras [sinnen].