Showing 1-4 of 4 items.

Caadaysigii Qureesheed.

Ay ka caadayeesheen Safarka Xagaaga iyo Jilaalka darteed.

Ha u caabudeen Eebeha Beydkan (Kacbada).

Eebahi ka quudiyay gaajo, kana aamingaliyay cabsi.