Showing 1-4 of 4 items.

For Quraysh-stammens samordning,

samordning av vinter- og sommerkaravanen,

så la dem dyrke Herren over dette Hus (Ka’aba),

Han som gir dem mat mot sult, og trygghet mot frykt!