Showing 1-20 of 45 items.

Kaf. Na Koran wspaniały!

Tak! Zdziwili się oni, że przyszedł do nich ostrzegający spośród nich. I powiedzieli niewierni:"To jest rzecz zadziwiająca!

Czy kiedy pomrzemy i staniemy się prochem?... To jest powrót daleki!"

My przecież wiemy, ilu ich ziemia pochłania. U Nas jest księga zachowująca.

Lecz przeciwnie! Kiedy przyszła do nich prawda, oni uznali ją za kłamstwo; i znajdują się w stanie zamętu. Czyż oni nie spoglądali na niebo ponad sobą?

Czyż nie widzieli, jak je zbudowaliśmy i ozdobiliśmy, iż nie ma na nim żadnych pęknięć?

A ziemię rozpostarliśmy i rzuciliśmy na nią solidnie stojące. I sprawiliśmy, iż wyrosły na niej parami wszelkie rozkoszne rodzaje,

Do patrzenia i dla przypomnienia każdemu słudze, który się nawraca.

I zesłaliśmy z nieba wodę przynoszącą błogosławieństwo, i dzięki niej sprawiliśmy, iż wyrosły ogrody i ziarno żniwa;

I drzewa palmowe, wyniosłe, dźwigające kiście owoców ułożone jedne nad drugimi

- to jako zaopatrzenie dla Naszych sług. I ożywiliśmy dzięki niej krainę umarłą. Takie będzie zmartwychwstanie!

A przed nimi zaprzeczali prawdzie: lud Noego i mieszkańcy Ar-Rass, i lud Samud;

Lud Ad i Faraon, i bracia Lota;

I mieszkańcy Gąszczu, i lud Tubba. Oni wszyscy za kłamców uznawali posłańców. Wtedy sprawdziła się Moja obietnica.

Czyż zaniemogliśmy przez pierwsze stworzenie? Przeciwnie! Oni powątpiewają w nowe stworzenie.

My stworzyliśmy człowieka i wiemy, co podszeptuje jemu dusza. My jesteśmy bliżej niego aniżeli arteria jego szyi.

Kiedy spotykają się dwaj spotykający, siedząc z prawej strony i z lewej,

Człowiek nie wypowie ani jednego słowa, które by nie dotarło do będącego przy nim nadzorcy.

I nadejdzie ukojenie śmierci naprawdę. Oto od czego stroniłeś!

I zadmą w trąbę. Oto Dzień grozy!