Showing 1-20 of 45 items.

Ved den ærefulle Koran!

Nei, de undrer seg over at en advarer er kommet til dem fra deres egne rekker, og den vantro sier: «Dette er en selsom ting!

Når vi er døde og er blitt til jord? Det ville være en usannsynlig tilbakevending!»

Vi vet hva jorden tar av dem. Hos Oss er en Bok som inneholder alt!

Nei, de fornektet sannheten da den kom til dem, så de befinner seg i en floket situasjon.

Har de ikke sett på himmelen over seg, hvordan Vi har laget den og prydet den, og den er uten en sprekk?

Og jorden har Vi bredt ut, og satt faste fjell på den, og Vi har latt vokse frem på den all slags herlige arter,

til innsikt og ettertanke for hver botferdig Guds tjener.

Vi sender fra oven velsignet vann og frembringer derved haver og korn til å høste,

og høyt ragende palmer med tette fruktklaser,

til livsunderhold for Guds tjenere. Derved har Vi gitt liv til et land i dvale. Slik blir oppstandelsen!

Fornektet sannheten har før dem Noas folk, Brønnfolket, Thamod,

Ad, Farao, Lots brødre

Skogfolket og Tubbas folk. Alle holdt sendebudene for løgnere, og min trussel ble realitet.

Har vel den første skapelsen gjort Oss kraftløse? Nei, men de er i tvil om en ny skapelse.

Vi har skapt mennesket, og Vi vet hvor hans tanker vandrer. Vi er ham nærmere enn halspulsåren.

Når de to noterende engler noterer, sittende på høyre og venstre side,

kan han ikke si et ord uten at en overvåker er klar hos ham.

I dødsuklarheten kommer sannheten: «Dette er det du skydde.»

Og det støtes i basunen. «Dette er dagen det ble truet med.»