Showing 1-20 of 28 items.

Mi smo poslali Nuha narodu njegovu:"Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!"

"O narode moj" – govorio je on –"ja vas otvoreno opominjem:

Allahu se klanjajte i Njega se bojte i meni poslušni budite,

On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti, a kada Allahov određeni čas dođe zaista se neće, neka znate, odgoditi."

On reče:"Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju, doista, pozivao,

ali ga je pozivanje moje još više udaljilo.

I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali – bili su uporni i pretjerano oholi.

Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao,

a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao,

i govorio:"Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;

On će vam kišu obilnu slati

i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.

Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite,

a On vas postepeno stvara?!

Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,

i na njima Mjesec svijetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?

Allah vas od zemlje poput bilja stvara,

zatim vas u nju vraća i iz nje će vas, sigurno, izvesti.

Allah vam je Zemlju učinio ravnom,

da biste po njoj hodili putevima prostranim.""