Showing 1-20 of 38 items.

Ci, którzy nie wierzą i którzy odsunęli się od drogi Pana - On udaremni ich uczynki.

A ci, którzy wierzą i którzy pełnili dobre dzieła, i którzy wierzą w to, co zostało objawione Muhammadowi - a to jest prawda od ich Pana - to On zgładzi ich złe działania i udoskonali ich ducha.

Tak jest dlatego, że ci, którzy nie wierzą, postępują za kłamstwem; natomiast ci, którzy wierzą, postępują za prawdą od ich Pana. W ten sposób Bóg przytacza ludziom przykłady.

Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta. A potem albo ich ułaskawicie, albo żądajcie okupu, aż wojna złoży swoje ciężary. Tak jest! Lecz jeśliby zechciał Bóg, to Sam zemściłby się na nich, lecz On chciał doświadczyć jednych przez drugich. A co do tych, którzy zostaną zabici na drodze Boga, to On nie uczyni ich uczynków daremnymi.

On poprowadzi ich drogą prostą i udoskonali ich ducha,

I wprowadzi ich do Ogrodu, który im dał poznać.

O wy, którzy wierzycie! Jeśli pomożecie Bogu, to i On wam pomoże i umocni wasze stopy.

A ci, którzy nie uwierzyli - to biada im! Bóg udaremni ich uczynki.

Tak jest dlatego, że oni okazują wstręt do tego, co zesłał Bóg; On zaś uczyni daremnymi ich działania.

A czyż oni nie wędrowali po ziemi i nie widzieli, jaki był ostateczny koniec tych, którzy byli przed nimi? Zniszczył ich Bóg - i niewiernych czeka koniec podobny.

Jest tak dlatego, że Bóg jest opiekunem tych, którzy uwierzyli, i że dla niewiernych nie ma żadnego opiekuna.

Zaprawdę, Bóg wprowadzi tych, którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła, do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki. A ci, którzy nie uwierzyli, będą używali i będą jedli jak zwierzęta, i ogień będzie ich miejscem przebywania.

Ileż to miast, silniejszych potęgą niż twoje miasto, które ciebie wypędziło - zniszczyliśmy i I nie było dla nich żadnego pomocnika!

Czyż ten, kto się trzyma jasnego dowodu, pochodzącego od jego Pana, jest taki jak ten, któremu się upiększa zło jego działania? Oni poszli za swoimi namiętnościami.

To jest podobieństwo Ogrodu, który został obiecany bogobojnym: będą w nim strumyki wody nie ulegającej zepsuciu i strumyki mleka, którego smak się nie zmienia, i strumyki wina - rozkosz dla popijających, i strumyki oczyszczonego miodu. I będą tam dla nich wszelkiego rodzaju owoce; i przebaczenie od ich Pana. Czyż oni mogą być jak ten, kto na wieki przebywa w ogniu, jak ci, którzy będą pojeni wrzącą wodą, rozrywającą im wnętrzności?

Wśród nich są tacy, którzy cię słuchają; ale kiedy wyjdą od ciebie, mówią do tych, którzy otrzymali wiedzę:"Cóż to on powiedział właśnie teraz?" To są ci, na których sercach Bóg położył pieczęć i którzy poszli za swoimi namiętnościami.

A tych, którzy poszli drogą prostą, On wzmocnił na tej prostej drodze i dał im bogobojność.

Czy oni oczekują czegoś innego aniżeli tej Godziny, która przyjdzie do nich nagle? Przyszły już przecież jej oznaki. I do czegoż im będzie, kiedy ona do nich przyszła, ich wspominanie?

Przeto wiedz, że nie ma boga, jak tylko Bóg! Proś o przebaczenie za twój grzech, i dla wierzących - mężczyzn i kobiet! Bóg zna wasze miejsca pobytu, jak i miejsce wytchnienia.

Mówią ci, którzy uwierzyli:"Dlaczego nie została zesłana jakaś sura?" A kiedy zostaje zesłana jakaś sura, pewnie wyłożona, i wspomina się w niej walkę, widzisz, jak ci, których serca są chore, spoglądają na ciebie zamglonym spojrzeniem umierającego. A lepsze byłoby dla nich