Showing 1-20 of 98 items.

Kaf Ha Ya ‘Ayn Sad

Omtale av Herrens nåde mot sin tjener Sakarias,

da han påkalte Herren i stillhet.

Han sa: «Min kropp er gebrekkelig og hodet glinser av grå hår, men aldri er jeg blitt skuffet i min bønn til Deg, min Herre.

Jeg frykter mine nære slektninger når jeg er borte. Min hustru er ufruktbar, så skjenk Du meg en rettsetterfølger,

som kan arve meg og Jakobs hus, og la ham bli velbehagelig, Herre!»

«Sakarias, Vi bebuder deg en sønn og hans navn skal være Johannes, Vi har ikke latt ham bli oppkalt etter noen!»

«Herre,» sa han, «hvordan skal jeg få en sønn når min hustru er ufruktbar og jeg selv er gammel og avfeldig?»

Han sa: «Det blir slik! Herren sier: ’Det er lett for Meg! Jeg har før skapt deg, da du ingenting var.’»

Han svarte: «Herre, la meg få et tegn,» og Han sa: «Ditt tegn skal være at du ikke skal snakke til folk i tre samfulle døgn.»

Så gikk han ut fra helligdommen til folket, og forklarte dem: «Gi lovprisning morgen og kveld!»

«Hør Johannes, hold deg fast til skriften!» Og Vi gav ham visdom mens han var barn,

og mildhet og renhet fra Oss. Han var gudfryktig,

og god mot sine foreldre, aldri arrogant og ulydig.

Fred over ham, den dag han ble født, og den dag han dør, og den dag han gjenreises levende.

Kom i hu Maria i skriften. Hun trakk seg tilbake fra sin familie til et sted i øst,

og anla slør fremfor dem. Vi sendte Vår ånd til henne, og den fremstod for henne som en vakker mann.

Hun sa: «Jeg ber den Barmhjertige bevare meg mot deg, om du har gudsfrykt.»

Han svarte: «Jeg er bare en Herrens utsending for å gi deg en sønn, ren av hjertet.»

Da sa hun: «Hvordan skal vel jeg få en sønn, da ingen mann har rørt meg? Jeg er ikke løsaktig!»