Showing 1-20 of 98 items.

Kāf Hā Jā Ajīn Sād.

Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerijjau,

kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo,

i rekao:"Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao.

Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe sina

da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini, Gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan."

"O Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu Jahja biti, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati."

"Gospodaru moj" – reče on –"kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio?"

"Eto tako!" – reče."Gospodar tvoj je rekao:"To je Meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio.""

"Gospodaru moj" – reče –"daj mi neki znak!" –"Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti."

I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje:"Hvalite Ga ujutro i navečer!"

"O Jahja, prihvati Knjigu odlučno!" – a dadosmo mu mudrost još dok je dječak bio

i nježnost i čednost, i čestit je bio

i roditeljima svojima bio je dobar, i nije bio drzak i nepristojan.

I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na dan kada je umro i na dan kad bude iz mrtvih ustao!

I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla

i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.

"Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!" – uzviknu ona.

"A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga" – reče on –"da ti poklonim dječaka čista!"

"Kako ću imati dječaka" – reče ona –"kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!"