Showing 1-20 of 89 items.

Pe Cartea cea desluşită!

Noi am făcut-o un Coran arab! Poate veţi pricepe!

El este la Noi, măreţ şi înţelept, în Maica Scripturii.

Oare vă vom scuti de amintire pentru că sunteţi un popor necumpănit?

Câţi profeţi n-am trimis la cei dintâi!

Nici un profet nu a venit însă la ei, fără ca ei să nu-l batjocorească.

Noi am nimicit oameni mult mai de temut decât ei, însă pilda celor dintâi a trecut.

Dacă i-ai întreba: “Cine a creat cerurile şi pământul?” Ei îţi vor spune: “Puternicul, Ştiutorul le-a creat.”

El este Cel ce v-a făcut vouă pământul leagăn şi drumuri v-a tăiat pe el. Poate vă veţi lăsa călăuziţi!

El trimite din cer apă cu măsură şi cu ea Noi dăm viaţă ţinutului mort. Tot aşa veţi fi şi voi scoşi.

El este Cel ce a creat soiurile toate şi v-a făcut vouă corăbii şi dobitoace ca să mergeţi cu ele

şi să vă aşezaţi pe spatele lor. Amintiţi-vă, atunci, binefacerile Domnului vostru când vă aşezaţi pe ele şi spuneţi: “Mărire Celui ce ne-a supus nouă acestea, căci Noi nu le-am fi dovedit.

Da, către Domnul nostru noi ne întoarcem.”

Ei i-au făcut dintre robii Săi parte, căci omul este un nerecunoscător vădit.

Şi-ar fi luat El fiice dintre cei pe care i-a creat, iar vouă v-ar fi ales fii?

Dacă i se vesteşte vreunuia ceea ce El dă drept pildă pentru Milostivul, chipul i se umbreşte, i se înegreşte şi se sufocă:

“Aş! Cel ce creşte între odoare şi la luptă nu se iveşte?”

Ei îi fac pe îngerii care sunt robii lui Dumnezeu femei. Au fost ei martori la crearea lor? Mărturia lor se va scrie, iar ei vor fi întrebaţi.

Ei spun: “Dacă Milostivul ar fi vrut, noi nu ne-am fi închinat lor. Întru aceasta ei nu au nici o ştiinţă, ci numai presupun.

Le-am dat Noi vreo carte înaintea acesteia, iar ei sunt ţinătorii ei?