Showing 1-20 of 89 items.

Ha. Mim.

Na Księgę jasną!

Oto uczyniliśmy ją Koranem arabskim! Być może, zrozumiecie!

On jest w Matce Księgi u Nas, wzniosły, mądry!

Czyż My mamy oddalić od was napomnienie, ponieważ jesteście ludem zepsutym?

Iluż proroków posłaliśmy pomiędzy dawne pokolenia?

Lecz gdy tylko przyszedł do nich jakiś prorok, to ludzie się z niego wyśmiewali.

Przeto wytraciliśmy groźniejszych od nich i przykład pierwszych pokoleń już minął.

I jeśli ich zapytasz:"Kto stworzył niebiosa i ziemię?" - oni z pewnością odpowiedzą:"Stworzył je Potężny, Wszechwiedzący!"

- Ten, który uczynił ziemię kolebką dla was; On wyznaczył na niej wasze drogi. Być może, pójdziecie drogą prostą!

- Ten, który zesłał z nieba wodę według pewnej miary. I dzięki niej ożywiliśmy krainę umarłą. W ten sposób zostaniecie wyprowadzeni!

On stworzył wszelkie pary, dał wam statki, a także zwierzęta wierzchowe,

Tak abyście mogli wygodnie podróżować na ich grzbietach, a potem wspominali dobroć waszego Pana - kiedy się już na nich dobrze usadowicie - i mówili:"Chwała niech będzie Temu, który nam to podporządkował, albowiem my sami nie moglibyśmy tego osiągnąć.

I, zaprawdę, my powrócimy do naszego Pana!"

I oni uczynili z Jego sług Jego część. Zaprawdę, człowiek jest jawnym niewdzięcznikiem!

Czyż On wziąłby sobie córki, z tego, co stworzył, a was wyróżnił synami?

A kiedy któremuś z nich obwieszczą to, co przypisuje się Miłosiernemu, to twarz jego posępnieje i pełen udręki powstrzymuje gniew.

Czy ta istota, która jest wychowana wśród ozdób i która w sporze nie jest jasna?...

I uczynili aniołów, którzy są sługami Miłosiernego, istotami żeńskimi. Czyż oni byli świadkami ich stworzenia? Ich świadectwo zostanie zapisane i będą zapytani!

Oni mówią:"Jeśliby chciał Miłosierny, to nie czcilibyśmy ich." Nie mają o tym żadnej wiedzy, tylko snują przypuszczenia.