Showing 1-20 of 89 items.

Ha Mim

Ved den klare skrift!

Vi gjorde den til en Koran på arabisk, så dere må forstå!

Se, den finnes i skriftens opphav, hos Oss, den er opphøyet, vis.

Skulle Vi forholde dere formaningen, fordi dere er et lettsindig folk?

Hvor mange profeter har Vi vel sendt de henfarne,

men det kom ingen profet til dem uten at de drev ap med ham.

Så Vi utslettet slike som var mer fryktinngytende enn de nålevende, og de henfarnes eksempel ble satt.

Om du spør dem: «Hvem skapte himlene og jorden?» Da svarer de: «Den Mektige, den Allvitende har skapt dem.»

Han har gjort jorden til leie for dere, og laget fremkomstveier for dere på den, så dere må finne frem.

Han sender vann fra oven i tilmålt mengde. Ved det vekker Vi til liv det døde land. På samme måte vil dere bli brakt frem fra gravene.

Han er det, som har skapt alt parvis, og Han har gitt dere skipene, og kveg som dere rir,

så dere kan ta plass på deres rygg, og så komme Herrens nåde i hu, når dere har satt dere til rette, og si: «Ære være Ham, som har gjort dette underdanig for oss! Vi ville ikke greid det!

Vi vender oss til Herren.»

Dog har de gitt Ham noen av Hans tjenere som en del av Ham selv! Mennesket er sannelig klart utakknemlig!

Skulle Han ha skaffet seg døtre av det Han skaper, og utsett sønnene for dere?

Når noen av dem får melding om nyfødte pikebarn, som han anser passende for den Barmhjertige, så formørkes hans ansikt, og han må legge bånd på seg.

Kanskje en som er oppfostret i velstand, og ikke er klar i argumentasjonen?

De har gjort englene, som er den Barmhjertiges tjenere, til kvinnelige vesener. Var de vel vitne til deres skapelse? Deres vitnemål skal bli oppskrevet, og de blir forhørt.

De sier også: «Om den Barmhjertige hadde villet, så ville vi ikke ha tilbedt dem.» De har ingen kunnskap om dette, de bare formoder.