Showing 41-60 of 89 items.

Om Vi tar deg bort, så vil Vi ramme dem med gjengjeldelse.

Eller Vi kan la deg se noe av det Vi har stilt dem i utsikt. Vi har makt over dem!

Hold fast ved det som er åpenbart for deg! Du er visselig på rett vei.

Det er en påminnelse til deg om ditt folk. Og dere vil bli trukket til regnskap.

Spør de av Våre sendebud som Vi sendte før din tid: «Har Vi gitt dem andre guder enn den Barmhjertige å tjene?»

Vi sendte Moses med Våre tegn til Farao og hans råd, og han sa: «Jeg er et sendebud fra all verdens Herre.»

Men da han kom med Våre tegn, så lo de av dem.

Og ikke et tegn viste Vi dem uten at det var større enn det foregående. Og Vi tok dem fatt med straffen, så de måtte vende om.

Men de sa: «Du trollmann, be til din Herre for oss ved den avtale Han har gjort med deg! Vi er på rett vei.»

Men da Vi tok bort fra dem straffen, brøt de sitt ord.

Og Farao lot utrope til sitt folk: «Er ikke herredømmet over Egypten mitt, og disse elver, som flyter foran meg? Ser dere da ikke?

Er ikke jeg bedre enn denne mann, en foraktelig mann, som nesten ikke kan uttrykke seg klart?

Hvorfor er det ikke gitt ham armbånd av gull, og hvorfor er ikke englene kommet sammen med ham?»

Slik forledet han sitt folk, og de adlød ham. De var sannelig ugudelige mennesker.

Så da de hadde vakt Vår bedrøvelse og indignasjon, lot Vi gjengjeldelsen ramme dem, og Vi druknet dem alle.

Vi gjorde dem til en forgangen slekt, og et eksempel for de senere.

Når Marias sønn blir nevnt som et eksempel, så skriker ditt folk opp,

og sier: «Er ikke våre guder like gode som han?» De nevner ham for deg bare for å krangle. Nei, de er trettekjære mennesker!

Han er bare en tjener som Vi har vist nåde, og Vi gjorde ham til et eksempel for Israels barn.

Om Vi ville, kunne Vi la engler fremstå blant dere, og overta jorden.