Showing 1-8 of 8 items.

เมื่อแผ่นดินถูกให้ไหวอย่างสั่นสะท้านของมัน

และเมื่อแผ่นดินได้ระบายของหนักของมันออกมา

และมนุษย์จะกล่าวว่า เกิดอะไรขึ้นแก่มันเล่า

ในวันนั้นมันจะบอกข่าวคราวของมัน

ว่าแท้จริงพระเจ้าได้มีบัญชาแก่มัน

ในวันนั้นมนุษย์จะกระจายออกมาเป็นหมู่ ๆ เพื่อพวกเขาจะถูกให้เห็นผลงานของพวกเขา

ดังนั้นผู้ใดกระทำความดีหนักเท่าละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน

ส่วนผู้ใดกระทำความชั่วหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน