Showing 1-8 of 8 items.

NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv

och jorden kastar upp sina bördor

och människan ropar:"Vad har hänt med den?"

Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar];

det gör den på din Herres ingivelse.

Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar.

Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det,

och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.