Showing 1-8 of 8 items.

Marka DHulka la gilgilo.

Dhulkuna soo bixiyo culaykiisii (wixii ku aasnaa).

Dadkuna (Gaaladuna) dhahaan maxay leedahay.

Maalintaas waxay ka sheekayn warkeeda.

Maxaayeelay Eebaa u waxyooday.

Maalintaas Dadku way soo bixi iyagoo kala tagsan (xagga Diinta iyo Camalkaba) si ay u arkaaan camalkooda.

Ruuxiise wax yaroo khayra fala wuu arki.

Kiise wax yar oo shar fala wuu arki.