Showing 1-8 of 8 items.

Až se země bude otřásat svým zemětřesením,

až země svá břemena vyvrhne,

člověk se zeptá:"Co se s ní děje?"

V ten den bude země vyprávět své děje

podle toho, jak jí to Pán tvůj vnukne.

V ten den se lidé vynoří v houfech, aby jim byly ukázány jejich činy.

A kdo učinil dobra jen za váhu prášku, uzří je,

a kdo učinil zla jen za váhu prášku, uzří je.