Showing 1-8 of 8 items.

Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese

i kada Zemlja izbaci terete svoje,

i čovjek uzvikne:"Šta joj je?!" –

toga Dana će ona vijesti svoje kazivati

jer će joj Gospodar tvoj narediti.

Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;

onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga,

a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.