Showing 1-8 of 8 items.

Kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme,

Dhe të nxjerrë toka atë që ka në mbrendinë e saj (barrën nga brenda),

Dhe njeriu të thotë: “ç’ka kjo (që bën këtë dridhje)?”

Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta,

Ngase Zoti yt e ka urdhëruar atë.

Atë ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre.

E kushe punoi ndonjë të mirë, që pëshon sa grimca, atë do ta gjejë.

Dhe kush punoi ndonjë të keqe sa grimca, atë do ta gjejë.