Showing 1-20 of 49 items.

ขอสาบานต่อภูเขาอัฏฏูร

ขอสาบานต่อคัมภีร์ ที่ถูกจารึกไว้

ในม้วนกระดาษหรือหนังที่กางแผ่

ขอสาบานต่ออาคารที่ถูกเยือนอย่างสม่ำเสมอ

ขอสาบานต่อท้องฟ้าที่อยู่เบื้องสูง

ขอสาบานต่อทะเลที่ลุกโชติช่วง (ในวันกิยามะฮ.)

แท้จริงการลงโทษของพระเจ้าของเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ไม่มีผู้ใดจะเบี่ยงเบนมันได้

วันที่ชั้นฟ้าจะสั่นสะเทือนอย่างชุลมุนวุ่นวาย

และเทือกเขาจะปลิวว่อนกระจัดกระจาย

ดังนั้นความหายนะในวันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธ

บรรดาที่พวกเขาอยู่ในการมั่วสุมการละเล่นอย่างไร้สาระ

วันที่พวกเขาจะถูกผลักลงนรกญะฮันนัมอย่างผลักใสไล่ส่ง

นี่คือไฟนรก ซึ่งพวกเจ้าเคยปฏิเสธมัน

นี่คือเล่ห์กลหรือ หรือว่าพวกเจ้ายังมองไม่เห็น?

จงเข้าไปเผาไหม้ในนั้น พวกเจ้าจะทนได้หรือทนไม่ได้ก็เท่าเทียมกันสำหรับพวกเจ้า แท้จริงพวกเจ้านั้นจะถูกตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เท่านั้น

แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ และความสุขสำราญ

ได้รับความสุขอันล้นพ้นตามที่พระเจ้าของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขา และพระเจ้าของพวกเขาจะคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษของเปลวไฟ

พวกเจ้าจงกิน จงดื่มอย่างสบายใจตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้

นอนเอกเขนกอยู่บนเตียงเรียงชิดติดกัน และเราให้พวกเขามีคู่ครองเป็นหญิงสาวสวยดวงตาโตคม