Showing 1-20 of 49 items.

VID SINAI berg!

Vid [den heliga] Skriften,

nedtecknad på öppna ark!

Vid Helgedomen, ständigt fylld av besökare!

Vid [himlens] höga valv!

Vid havet och dånet [av dess bränningar]!

DIN Herres straff skall helt visst bli verklighet;

ingen kan hindra det!

[Det skall bli verklighet] den Dag då himlen skälver i ett häftigt skalv

och bergen sätter sig i rörelse.

Förlorade denna Dag är de som kallade allt för lögn,

de som roade sig med tomt prat [och glömde evigheten];

den Dag då de skall störtas ned i helvetets eld och [en röst säger:]

"Detta är Elden som ni förnekade;

¤r den en synvilla? Eller är er syn i olag

Känn hur dess lågor bränner er! Vare sig ni uthärdar det eller inte, förändrar det ingenting för er; detta är den rätta lönen för era handlingar."

De gudfruktiga skall [den Dagen] vila lyckliga i lustgårdar,

där de gläder sig åt allt det som deras Herre har skänkt dem och över att Han har skonat dem från helvetets straff.

[Och änglarna skall uppmana dem:]"Ät och drick av hjärtans lust; [detta är belöningen] för era handlingar!"

[De sitter] stödda [av kuddar] på högsäten, ordnade i rader [mitt emot varandra]. Och Vi skall ge dem mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor som sällskap.