Showing 1-20 of 49 items.

Naapa kwa mlima wa T"ur,

Na Kitabu kilicho andikwa

Katika ngozi iliyo kunjuliwa,

Na kwa Nyumba iliyo jengwa,

Na kwa dari iliyo nyanyuliwa,

Na kwa bahari iliyo jazwa,

Hakika adhabu ya Mola wako Mlezi hapana shaka itatokea.

Hapana wa kuizuia.

Siku zitakapo tikisika mbingu kwa mtikiso,

Na milima iwe inakwenda kwa mwendo mkubwa.

Basi ole wao siku hiyo hao wanao kadhibisha,

Ambao wanacheza katika mambo ya upuuzi.

Siku watapo sukumwa kwenye Moto kwa msukumo wa nguvu,

(Waambiwe): Huu ndio ule Moto mlio kuwa mkiukanusha!

Je! Huu ni uchawi, au hamwoni tu?

Uingieni, mkistahamili au msistahamili - ni mamoja kwenu. Hakika mnalipwa kwa mliyo kuwa mkiyatenda.

Hakika wachamngu watakuwa katika Mabustani na neema,

Wakifurahi kwa yale aliyo wapa Mola wao Mlezi. Na Mola wao Mlezi atawalinda na adhabu ya Motoni.

Kuleni na kunyweni kwa raha kabisa kwa sababu ya mliyo kuwa mkiyatenda.

Watakuwa wameegemea juu ya viti vya enzi vilivyo pangwa kwa safu. Na tutawaoza mahuru-l-aini.