Showing 1-20 of 49 items.

Pe Cartea scrisă

pe un pergament desfăşurat!

Pe Casa vizitată!

Pe bolta înălţată!

Pe marea umflată!

Osânda Domnului tău va cădea fără tăgadă

şi nimeni nu-i va putea sta în cale!

În Ziua când cerul va fi învârtejit,

şi munţii se vor pune în mişcare,

în Ziua aceea, vai celor care hulesc

şi celor care cu vorbe deşarte se joacă!

În Ziua aceea, vor fi îmbrânciţi în Focul Gheenei:

“Acesta este Focul pe care l-aţi socotit minciună!

Este o vrajă ori nu vedeţi nimic?

Ardeţi în el! De-l răbdaţi ori nu-l răbdaţi, totuna-i pentru voi. Sunteţi răsplătiţi pentru ceea ce aţi făptuit!”

Cei care se tem de Dumnezeu vor trăi în Grădini, în desfătare,

bucurându-se de ceea ce Domnul lor le-a dăruit. Domnul lor i-a ferit de osânda Iadului.

“Mâncaţi şi beţi în tihnă pentru ceea ce aţi făptuit,

întinşi pe paturi rânduite!” Noi le vom da de soţii hurii cu ochii mari.

Pe cei care cred şi a căror seminţie i-a urmat în credinţă, Noi îi vom aduna la un loc cu seminţia lor şi cu nimic nu le vom micşora faptele lor. Fiece suflet a ceea ce a agonisit este chezaş.