Showing 1-20 of 49 items.

Ved berget,

og den skrevne skrift

på utbredt pergament,

ved det besøkte tempel,

ved det høyt hvelvede tak,

og det brusende hav,

Herrens straff vil visselig inntreffe!

Ingen kan avverge den!

Den dag, når himmelen snurrer rundt,

og fjellene beveger seg,

ve denne dag over dem som kaller sannhet for løgn,

og driver med tomt snakk og lek,

den dag, når de støtes i helvetes ild!

«Dette er Ilden, som dere fornektet!

Er dette trolldom, eller kan dere ikke se?

Møt den, og bær med tålmod eller ikke, det er det samme for dere. Dere belønnes bare for det dere har gjort.»

De gudfryktige skal være i paradisets haver og lykksalighet,

idet de gleder seg over det Herren har gitt dem. Herren har bevart dem for helvetes straff.

«Spis og drikk og måtte det bekomme dere vel, for det dere har gjort.»

De ligger tilbakelenet på leier, rekkevis, og Vi forener dem parvis med mørkøyde kvinner.