Showing 1-20 of 49 items.

Při hoře Sinaji,

při Písmu sepsaném

na pergamenu rozprostřeném,

při chrámu navštěvovaném,

při střeše zdvižené,

při moři vzedmutém,

trest Pána tvého nevyhnutelně udeří

a není nikoho, kdo jej zadrží!

V den, kdy kymácení zakymácí nebem

a hory se vydají na cestu pochodem,

běda v ten den těm, kdo za lež to pokládali

a jen v planém tlachání zábavu nalézali!

V ten den budou vrženi do ohně pekelného postrkem!

"Toto je oheň ten, jenž nazvali jste výmyslem.

Kouzlo je to, či snad nevidíte?

Hořte v něm a vytrvejte či nevytrvejte - vše pro vás jedno je, vždyť odměnu jen za to, co konali jste, dostáváte!"

A bohabojní věru budou v zahradách a ve slastech,

radujíce se z toho, co Pán jejich jim uštědřil a že Pán jejich je trestu pekelného ušetřil.

"Jezte a pijte ve zdraví v odměnu za to, co jste konali,

a spočívejte na pohovkách v řadách postavených!" A oženíme je tam s dívkami velkých očí černých.