Showing 1-20 of 49 items.

Pasha Turin.

Dhe librin e shkruar në rreshta.

Në lëkurë të shtrirë.

Pasha shtëpinë (Qaben) e vizituar (ose Bejti Mamurin në qiell).

Pasha kulmin e ngritur (qiellin).

Pasha detin e mbushur (ose detin e ndezur flakë në kijamet).

Është e vërtetë se dënimi i Zotit tënd pa tjetër da të ndodhë.

Atë nuk ka kush që mund ta largojë.

Ditën kur qielli bën një tronditje të fortë.

Dhe kodrat të shkulen nga vendi e të ecin.

Atë ditë është mjerim i madh për gënjeshtarët.

Të cilët luajnë të zhytur në besime të kota.

Ditën kur me rrëmbim shtyhen në zjarrin e Xhehennemit.

Ky është ai zjarr, që ju e keni përgënjeshtruar.

A mos është kjo ndonjë magji, apo nuk po shihni (jeni vebëruar siç u verbëruan në dynja).

Hyni në të! Për juve është njesoj, bëtë durim ose nuk bëtë. Shpërbleheni me atë që me veprat tuaja e merituat.

Ata të devitshmit janë në kopshte e në begati.

Të kënaqur me atë që u dha Zoti i tyre dhe që i ruajti Zoti i tyre nga vuajtja e Xhehennemit.

(U thuhet) Me të mirëhani e pini, për atë që vepruat mirë.

Ata janë të mbështetur në koltukë të renditur dhe Ne u shoqëruam atyre hyri symëdha.