Showing 1-8 of 8 items.

ขอสาบานด้วยต้นมะเดื่อและต้นมะกอก

และด้วยภูเขาฎูรซีนาย

และด้วยเมืองนี้ที่ปลอดภัย

โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง

แล้วเราได้ให้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำยิ่ง

นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งดีงามทั้งหลาย โดยที่สำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ดังนั้น อะไรเล่าเขาจึงปฏิเสธเจ้า หลังจากนี้เกี่ยวกับการตอบแทน

มิใช่อัลลอฮฺดอกหรือ เป็นผู้ตัดสินที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลาย