Showing 1-8 of 8 items.

VID FIKONTRÄDET och oliven

och Sinai berg

och detta trygga land!

Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skapnad

men därefter låtit henne sjunka lägre än de lägsta,

utom dem som tror och lever ett rättskaffens liv; ja, deras lön skall vara utan ände!

Vad kan hädanefter förmå dig [människa] att påstå att förkunnelsen [om uppståndelse, räkenskap och dom] är lögn?

Är inte Gud den visaste av domare?