Showing 1-8 of 8 items.

Eebe wuxuu ka dhaartay Tiinka iyo Zeytuunka.

Iyo Dhuuri Siina.

Iyo Magaaladan Aaminka ah (Maka).

Ee waxaana ku abuurray Dadka Muuqal toosan.

Kaddibna waxaan u celinaynaa hoos (gabow dartiis).

Hase yeeshee kuwa rumeeyey xaqa camalwanaagsanna falay, waxay mudan Ajri aan go"aynin.

Ee Maxaa Gaalada u sababay beeninta Qiyaamada intaas ka dib.

Miyuusan Eebe ahayn kan ugu xukun wanaagsan. (Eebaa xukun wanagsan).