Showing 1-8 of 8 items.

Ik zweer bij de vijgen den olijf,

En bij den berg Sinaï,

En bij dit grondgebied der zekerheid.

Waarlijk, wij hebben den mensch in den schoonsten vorm geschapen;

Daarna hebben wij hem tot den laagste der laagsten gemaakt.

Behalve degenen die gelooven en het goede doen; want deze zullen eene eindelooze belooning ontvangen.

Wat zal u dus hierna den dag des oordeels doen loochenen?

Is God niet de wijste rechter.