Showing 1-8 of 8 items.

Při hoře Fíkovníku a hoře Stromu olivového,

při hoře Sinaji,

při tomto bezpečném území!

Stvořili jsme věru člověka v postavě nejkrásnější

a pak jsme jej svrhli tam, kde z bídných jsou nejbídnější,

kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali - a jim náleží odměna, jež se neupomíná.

Co potom dovoluje, aby tě prohlašovali za toho, kdo lže o soudu posledním?

Což Bůh není ze soudců všech nejmoudřejší?