Showing 1-8 of 8 items.

And olsun əncirə və zeytuna;

And olsun (Allah-təalanın Musa ilə danışdığı) Tur dağına;

And olsun bu təhlükəsiz (qorxusuz-xətərsiz) şəhərə (Məkkəyə) ki,

Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq!

Sonra da onu qaytarıb rəzillərin rəzili edərik!

Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edənlərdən başqa! Onları münnətsiz (saysız-hesabsız) mükafat gözləyir.

(Ey kafir insan! Bu qədər öyüd-nəsihətdən) sonra səni dini (haqq-hesab gününü) yalan saymağa vadar edən nədir?!

Məgər Allah hakimlərin hakimi (ən ədalətli, ən üstün hakim) deyilmi?!