Showing 1-8 of 8 items.

Pasha fikun dhe ullirin!

Dhe (kodrën) Turi Sina-en!

Dhe këtë qytet të sigurisë!

Vërtet, Ne e krijuam njerin në formën më të bukur.

Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve.

Përveç atyre që besuan dhe bënë vepra të mira; ata kanë shpërblim të pandërprerë.

E pas gjithë kësaj, ç’të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit (përgjegjësisë)?

A nuk është All-llahu më i urti gjykuesve?