Showing 1-17 of 17 items.

ขอสาบานด้วยชั้นฟ้า และ (ดวงดาว) ที่มาในเวลาค่ำคืน

และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่มาในเวลาค่ำคืนนั้นคืออะไร ?

คือดวงดาวที่ประกายแสง

ไม่มีชีวิตใด (อยู่โดยลำพัง) เว้นแต่มีผู้เฝ้ารักษามัน

ดังนั้นมนุษย์จงไตร่ตรองดูซิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไร ?

เขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมา

มันออกมาจากกระดูกสันหลัง (ของชาย) และกระดูกหน้าอก (ของหญิง)

แท้จริงพระองค์ทรงสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้เขากลับมาอีก (คือฟื้นคืนชีพ)

วันที่สิ่งเร้นลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผย

ดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใด ๆ และไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆ

ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่หลั่งน้ำฝน

และแผ่นดินที่ปริออก (ให้เมล็ดพืชงอกเงย)

แท้จริงอัลกุรอานนั้น คือพระดำรัสที่จำแนก (ระหว่างความจริงกลับความเท็จ)

และอัลกุรอานนั้นมิใช่เรื่องไร้สาระ

แท้จริงพวกเขากำลังวางแผนการณ์กันอยู่

และข้าก็วางแผนการณ์อยู่

ดังนั้น เจ้า (มุฮัมมัด) จงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิด ข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง