Showing 1-17 of 17 items.

VID himlen och vid den nattliga besökaren!

Och vad kan låta dig förstå vad den nattliga besökaren betyder

[Det är] den stjärna vars ljus lyser upp [det djupaste mörker].

Ingen människa [har lämnats] utan den som vakar över henne.

LÅT människan betrakta det som hon är skapad av!

Hon är skapad av flöden,

som väller fram ur [mannens] länder och ur [kvinnans] bäckenring.

Han [som har skapat henne] har helt visst makt att återskapa henne

den Dag då [hjärtats] innersta vrå skall granskas

och då hon varken kan lita till [sin egen] styrka eller till andras hjälp.

Vid himlen som ger regn

och vid jorden som öppnar sig [för att ge plats åt det som spirar]!

[UPPENBARELSENS ord] är ord som avgör [vad som är sanning och vad som är lögn],

det är inte [fråga om] skämt eller upptåg.

[Förnekarna] smider planer,

men [även] Jag smider planer.

Låt dem därför hållas, dessa förnekare, låt dem hållas [ännu] en liten tid!