Showing 1-17 of 17 items.

Při nebi a hvězdě nocí putující!

Víš ty vůbec, co je to hvězda nocí putující?

Hvězda pronikavě zářící.

A věru duše každá nad sebou strážce má!

Z čeho byl stvořen, nechť člověk posoudí!

Stvořen byl z vystříknuté tekutiny,

jež z místa mezi bedry a žebry proudí.

Bůh zajisté je schopen k životu jej navrátit

v den, kdy taje budou zkoumány

a kdy člověk nebude ani sílu, ani pomocníka mít.

Při nebi návratů plném,

při zemi rozpuklin plné!

Věru že toto je slovo rozhodné

a není řečeno jen žertem.

Tito lidé věru strojí úklad,

však já rovněž chystám lest!

Jen poshov nevěřícím a krátký jim popřej odklad!