Showing 1-20 of 29 items.

Кайчан кояшның нуры китәрелсә, чорналса (караңгылык белән).

Вә йолдызлар җиргә коелсалар (метеоритлар).

Вә таулар урыннарыннан кузгалсалар.

Вә ун айлык буаз дөяләр игътибарсыз калдырылсалар.

Вә кыр хайваннары бер урынга җыелсалар.

Вә дәрьяләр бер урынга түгелсәләр.

Вә яхшы кешеләр яхшыларга һәм яман кешеләр яманнарга кушылсалар.

Вә тере хәлдә күмелгән кыз балалар соралсалар. (Җаһилият вакытында ґәрәбләр кыз балаларын тәрбияләргә авырсынып яки аларны ят кешегә кияүгә биреп җибәрү хурлык дип, тере хәлдә күмәләр иде.)

Ни сәбәпле үтерелдең дип, нинди гөнаһы бар иде, нигә үтердегез дип.

Вә гамәл дәфтәрен хисаб өчен таратылса.

Вә күк урыныннан китәрелсә.

Вә җәһәннәм каты кыздырылса.

Вә җәннәт якын китерелсә.

Шул вакытта һәркем үзенең хәзерләгән яхшы, вә яман эшләрен белер.

Ант итәмен кире кайтучылар белән.

Вә яшерен йөрүчеләр илә. Ягъни китеп-килеп, күренеп һәм күренмичә йөрүче йолдызлар белән ант итәм.

Вә төн белән ант итәм, һәркайчан килсә ул төн.

Вә таң белән ант итәмен, һәркайчан ачылса.

Шиксез, ул Коръән хөрмәтле Җәбраилнең Аллаһудан алып килгән сүзедер.

Ул Җәбраил олугъ куәт иясе вә хөрмәтедер, ґәреш иясе Аллаһ хозурында.