Showing 1-20 of 29 items.

NÄR SOLEN lindas in [i mörker],

och stjärnorna mister sitt sken,

och bergen sätts i rörelse,

och de dräktiga kamelstona lämnas utan tillsyn,

och de vilda djuren tyr sig till varandra,

och haven fattar eld,

och själarna förs samman [de goda med de goda, de onda med de onda],

och den nyfödda, som begravdes levande, tillfrågas

för vilket brott hon miste livet,

och [räkenskapens] böcker öppnas,

och himlens [förhänge] dras ifrån,

och helvetets [ugnar] fyras under,

och paradiset görs synligt -

[då] skall varje själ få veta vad den har fört med sig [till Domen].

JAG kallar att vittna planeterna,

som, när de följer sina banor, döljer sig [under horisonten],

och natten, när dess mörker sänker sig,

och morgonen, när den drar sitt [första] andetag. -

Denna [Skrift] är förvisso [Guds] ord, framsagda av en ädel budbärare,

en som äger stor makt och vars plats är nära Herren till allmaktens tron,